Rufus Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Riki Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Pusia Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Pufi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Pela Płeć: Suczka

Wiek: ok. 5 mies.
Hary Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Dana Płeć: Suczka

Wiek: ok. 1,5 roku
Bolek Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Black Płeć: Piesek

Wiek: ok. 6 mies.
Beka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Bary Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Rymi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 mies.
Dajla Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Azor Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Czaki Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Cezar Płeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
Bunio Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Pela Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 mies.
Puniek Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 mies.
Bunia Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Czapi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 8 lat
Pati Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Miluś Płeć: Piesek

Wiek: ok. 1 roku
Puniek Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Dyzio Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Zoja Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Sonia Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Roni Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Roco Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Mija Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Kapi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Goja Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Gaba Płeć: Suczka

Wiek: ok. 1,5 roku
Zyzia Płeć: Suczka

Wiek: ok. 6 lat
Lola Płeć: Suczka

Wiek: ok. 5 lat
Nela Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Rudi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
DŻEKI Płeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
Spajk Płeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
Czarli Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Karo Płeć: Piesek

Wiek: ok. 8 lat
Grafi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 10 lat
bELA Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Kama Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Rudolf Płeć: Piesek

Wiek: ok. 7 lat
Tiger Płeć: Piesek

Wiek: ok. 7 lat
Luka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Samosia Płeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
Tibia Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Wari Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Zorka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Papik Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Bona Płeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
Max Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Nero Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Rudolf Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Kemi Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Kalla Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Cezar Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Blanka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Bryś Płeć: Piesek

Wiek: ok. 8 lat
Zora Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Maruda Płeć: Piesek

Wiek: ok. 6 lat
Dora Płeć: Suczka

Wiek: ok. 5 lat
Bary Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Turek Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Zoja Płeć: Suczka

Wiek: ok. 6 lat
Tina Płeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
Sybir Płeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
Pikuś Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Gunio Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Grapa Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Blanka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
Black Płeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
Zara Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Mila Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Nuka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Geko Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Dago Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Zyzio Płeć: Piesek

Wiek: ok. 2 lat
Papi Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Jazz Płeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
Emeryt Płeć: Piesek

Wiek: ok. 9 lat
Eliza Płeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
Nel Płeć: Suczka

Wiek: ok. 5 lat
Negra Płeć: Suczka

Wiek: ok. 5 lat
Ida Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Giga Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Cytra Płeć: Suczka

Wiek: ok. 10 lat
Blanka Płeć: Suczka

Wiek: ok. 4 lat
Henio Płeć: Piesek

Wiek: ok. 6 lat
Garfild Płeć: Piesek

Wiek: ok. 6 lat
CiapaPłeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
BellaPłeć: Suczka

Wiek: ok. 3 lat
LordPłeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
KemiPłeć: Suczka

Wiek: ok. 5 lat
BlankaPłeć: Suczka

Wiek: ok. 2 lat
SierżantPłeć: Piesek

Wiek: ok. 4 lat
ZefirPłeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat
OrsonPłeć: Piesek

Wiek: ok. 5 lat
MaxPłeć: Piesek

Wiek: ok. 3 lat