Inicjatywa „Animals Friends”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach po raz kolejny wsparł grupę młodzieży z suwalskich szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą w różnych projektach społecznych. Tym razem wsparcie zostało udzielone uczniom z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, która w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” realizuje wyjątkowy projekt społeczny pn. „Animals Friend”. Jego głównym celem jest ukształtowanie i wzmocnienie współodpowiedzialności za los zwierząt.

W zeszłym tygodniu uczniowie ZS4 wraz z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zebrali i przekazali różne tekstylia, w tym: zużyte materiały reklamowe, koce, ręczniki, które trafiły do schroniska Sianożęć w Suwałkach. Warto zaznaczyć, iż uczniowie ZS4 od wielu lat podejmują liczne inicjatywy mające z jednej strony podnieść świadomość na temat ochrony praw zwierząt czy świadomość ekologiczną, a z drugiej strony bezpośrednio wspierają zwierzęta przebywające w schroniskach oraz gatunki zagrożone wyginięciem.

Od listopada ubiegłego roku uczniowie na terenie swojej szkoły m.in. zbierali karmę dla zwierząt, zachęcając plakatami i ulotkami szkolną społeczność do włączenia się w pomoc pieskom przebywającym w schronisku Sianożęć. Inicjatywa młodzieży spotkała się z bardzo dobrym odzewem, dlatego zorganizowana została kolejna zbiórka tekstyliów w postaci koców, ręczników i prześcieradeł.